ÅRSMÖTE 2021

Onsdag 16 Juni 2021 ÅRSMÖTE kl. 14.00 UTOMHUS vid FYLSTAKYRKAN

Onsdag 16 Juni 2021 ÅRSMÖTE kl. 14.00
Årsmötet planeras att hållas UTOMHUS vid Fylstakyrkan.
Med anledning av rådande Covid19 läge där vi befinner oss i en vaccinationsfas och eventuellt 3:je vågs smittolägesfas har Kumlabygdens styrelse den 3 mars beslutat om ett ytterligare framflyttande av årsmötet till den 16 juni och att mötet hålls utomhus enligt gällande rekomendationer från FHM.
Styrelsen bedömer att i mitten av juni borde samtliga som är äldre än 65 år fått sin andra Covid19 vaccination och att smittoläget är betydligt lägre sommartid.

Kallelse kommer att skickas ut per e-post och via brev till de som inte har e-post, 6 veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingar kommer succesivt att finnas att läsa enligt nedan.
1. Kallelse (6 veckor före årsmötet)
2. Verksamhetsberättelse 2020 (6 veckor före årsmötet)
3. Verksamhetsplan 2021
4. Balansräkning 2020
5. Resultaträkning 2020
6. Budget 2021
7. Valberedningens förslag
8. Revisionsberättelse 2020 Skanning_20210614.pdf
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021-06-16.pdf

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020