ÅRSMÖTE 2020

SPF Seniorerna Kumlabygdens årsmöte 2020-02-26.

ÅRSMÖTE I SPF Seniorerna Kumlabygden hålls:
Tid:    Onsdagen den 26 februari 2020, Kl. 14.00
Plats: FYLSTAKYRKAN i Kumla

Kallelse per brev till medlemmarna utsändes 2020-01-07.
Verksamhetsberättelse för 2019 har bifogats kallelsen.

Årsmöteshandlingar 2020 läggs in under hand nedan på hemsidan och handlingarna kommer också att vara tillgängliga vid årsmötet.

1. KALLELSE O FÖREDRAGNINGSLISTA 2020-02-26

2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

3. VERKSAMHETSPLAN 2020

4. Valberedningens förslag (ordförande, styrelse, ombud) för 2020

5. Preliminär resultaträkning och balansräkning för 2019

6. Budget för 2020
Revisorernas skrivning för 2019 meddelas på årsmötet

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 26 FEB 2020