ÅRSMÖTE 2019

Uppdaterades: 25 mars 2019

SPF Seniorerna Kumlabygdens Årsmöte 20 februari 2019

ÅRSMÖTE I SPF Seniorerna Kumlabygden har hållits:

Tid: Onsdagen den 20 februari 2019, Kl 14.00
Plats: FYLSTAKYRKAN i Kumla

Kallelse per brev har utsänts 2019-01-02

Årsmöteshandlingar 2019 läggs in under hand nedan:

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019-02-20

KALLELSE O FÖREDRAGNINGSLISTA årsmöte 2019-02-20.pdf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSPLAN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG STYRELSEN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SPF OMBUD

RESULTATRÄKNING 2018

BALANSRÄKNNG 2018

BUDGET 2019

Revisorernas skrivning verksamhetsåret 2018.

Publicerades: 03 januari 2019 Uppdaterades: 25 mars 2019