Årsmöte 2018

Uppdaterades: 04 januari 2019

SPF Seniorerna Kumlabygdens Årsmöte 20 februari 2018

ÅRSMÖTE i SPF Seniorerna Kumlabygden
Tid: Tisdagen den 20 februari 2018,  Kl 14.00
Plats: Johannesgården/Johanneskyrkan i Kumla

Årsmöteshandlingar 2018  Läs nedan
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018
Kallelse och dagordning för årsmötet 2018 (utsänt per brev 2018-01-02)
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan för 2018
Valberedningens förslag (ordförande, styrelse, revisorer) 2018
Valberedningens förslag (ombud) 2018
Preliminär resultaträkning
Preliminär balansräkning
Budget 2018
Revisorernas skrivning 2017 meddelas på årsmötet.

Handlingar enligt ovan kommer att vara tillgängliga vid årsmötet samt underhand på föreingens hemsida (snarast efter 2018-02-06).
 

Publicerades: 25 januari 2018 Uppdaterades: 04 januari 2019