Boule

Boule spelas innomhus under vinterhalvåret och utomhus sommartid. Boulen utomhus gör i regel sommaruppehåll under juli månad. Inomhusboulen börjar åter i slutet av september.

  • Inomhusboule i Aktivitetshuset i Kumla börjar 27 sep 2017

Boule en bra sport som nästan alla kan delta i.

Innomhusboule: Vintertid spelas boulen innomhus.
F.o.m 17 september 2020  spelar vi i Kumlahallen varje torsdag kl. 10.30
Vill du veta mer eller delta kontakta i så fall Karin Kristensson 070-5571117

Utomhusboule: Sommartid spelas boulen utomhus.
Vi träffas varje onsdag i Västra Parken mellan 9.30-11.00 och tar med eget klot.

Vill du veta mer eller delta kontakta Sonja Frisén 070-2387930