Månadsträffar/Medlemsmöten med SPF medlemmar

Månadsträffar/ Medlemsmöten hålls varje månad.

  • Månadsträff i Fylstakyrkan