Månadsträffar/Medlemsmöten med SPF medlemmar

Uppdaterades: 05 januari 2019

Månadsträffar/ Medlemsmöten hålls varje månad.

Månadsträffar/Medlemsmöten hålls f.o.m Årsmötet 2019-02-20 i FYLSTAKYRKAN
Träffarna äger rum i regel andra onsdagen i månaden.
Start kl. 14:00. Träffarna brukar vara ca 2 timmar.
Vi serverar kaffe till självkostnadspris (40: - f.o.m 2018) och har lotterier.
Föredragshållare anlitas till månadsträffarna kombinerad med underhållning av olika slag.
Information lämnas om aktiviteter och resor som ordnas av SPF Seniorerna.

Länk till NÄSTA MÅNADSTRÄFF

Länk till KOMMANDE MÅNADSTRÄFFAR

Publicerades: 06 december 2016 Uppdaterades: 05 januari 2019