HÖRSTA BLÅBANDSFÖRENING

Från och med år 2022 har ett samarbete mellan Hörsta Blåbandsförening och SPF seniorerna Kumlabygden inletts som innebär att parterna kan delta i varandras aktiviteter utifrån redovisat vårprogram

Program för Hörsta Blåbandsförening våren 2022

Lördag 22/ 1 kl 18.00 Föreningens årsmöte
Torsdag 17/2 kl 14.00 Väntjänsten i Hörsta Blåbandslokal Lotta Martinsson underhåller servering
Lördag 12/3 kl. 16.00  Hörsta Blåbandsförenings 130-årsjubileum
Varmt välkomna att delta i vårt firande av de 130 åren
Klang och jubel, Sång och musik, Kåserier, Överraskningar, Servering
Medverkande Towe Widerberg, Duo Tidlösa (Camilla Karlsson Gun-Britt Körberg Andersson)  m. fl
 OBS Din anmälan om deltagande vill vi ha senast den 1/3 till Anette Larsson  0725-755760 eller Lena Nilsson 070 -3246244 Tack

Lördag 9/4 kl 18.00  Föreningens sedvanliga gåvoauktion

Torsdag 21/4 kl 14.00 Väntjänsten i Hörsta Blåbandslokal Ing-Britt Borg och Leif Holmberg underhåller Servering

Lördag 14/5 kl. 18.00 Håkan Isacsson  gästar oss med sång och musik. Servering

Lörd 4/6 kl.18.00 Gökotta i Skeppsta hos Britt-Inger och Åke. Medtag kaffekorg och något att grilla. Tipsprommenad

Alla hjärtligt välkomna till våra träffar som om inget annat anges hålls i Hörsta Blåbandslokal. Fri entré men en liten slant för förtäringen tas tacksamt emot.  Vid jubileet kommer vi dock ta ut en avgift mer information om detta vid anmälan.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och under rådande omständigheter kan ändringar i programmet komma att bli nödvändiga detta meddelas i så fall.
Ring gärna Anette Larsson 0725-755760 eller Lena Nilsson 070-3246244 om du har frågor.