Litteraturcirkel

Tycker om att läsa eller lyssna på litteratur av varierande slag

  • Vi brukar träffas hemma hos varandra

LITTERATURCIRKEL
Cirkeln har pågått sedan 2014. Vi fortsätter vidare under 2021 och läser högt ur böcker/texter som vi själva väljer. Texterna blir ständigt underlag för diskussion och de sociala kontakterna fördjupas.

Trevlig samvaro måndagaseftermiddagar varannan vecka.
Vi är för närvarande en grupp på 6-8 personer och vi välkomnar fler nya litteraturintresserade deltagare.

Undrar ni över något så vänd Er till Ulrika Granström tel 070-3989005 eller e-mail ulrika.granstrom@telia.com