Styrelsen 2017

Ingemar Karlsson

Ordförande

Catharina Jakobsson

Vice ordförande

Ulla Brånn

Sekreterare

Ann-Margret Andersson

Kassör

Karin Carlsson

Styrelseledamot

Conny Åberg

Medlemsregistrator

Britta Weiner

Trafikombud