Referat från årsmötet

Årsmöte hölls tisdagen den 21 februari i Sjöängen. Till mötet samlades 60 medlemmar.

Ordförande Ingemar Karlsson hälsade alla välkomna till dagens möte, vilket inleddes av sångduon Linneás som spelade och sjöng till allas förtjusning. Ett mycket uppskattad framträdande som avtackades med blomster. 

Ordförande öppnade årsmötet som följdes av parentation av fem medlemmar som under året gått bort, de hedrades med fin sång av Linneás. Till mötesordförande valdes Björn Dieker samt sekreterare Ulla Brånn, som tillsammans styrde mötet galant och avtackades med blommor. Kaffe intogs med smörgås och kaka varvid ett härligt brus fyllde lokalen. Ordförande informerade om att boulebanan i Strandparken görs i ordning. Gudrun Dieker informerade om vårresan, som går till Östergötland, 4 platser kvar, se hemsidan. Catharina Jakobsson informerade om KPR. Johan Strandberg informerade om att vi nu har egen brevlåda askersund@spfseniorerna.se, samt att vi till nästa möte kan hjälpa till att ladda ner vår egen app. Tre styrelsemedlemmar kommer att deltaga vid Distriktsmötet. Ordförande avtackades med blommor.