Stora Julbordet

Hotel Norra Vättern den 13 december

Traditionellt jullotteri
Föranmälan till Ingemar tel 070–2275071 senast 30/11.
OBS! Endast ett fåtal platser kvar!
Medlemspris 300 kronor inkl dryck insättes på Bg 720‐6394 senast 6/12. OBS! Ange namn!

VÄLKOMNA!