Kontakta oss

Uppdaterades: 29 september 2020
--todo--

Kerstin Ahlgren

Valberedning

--todo--

Anders Ahrel

Revisor

--todo--

Elias ben Salem

Webbredaktör

--todo--

Lars-Åke Dammström

Webbredaktör

--todo--

Kerstin Forsberg

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Jan-Ove Jönsson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Bernt Larsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Karl-Arne Löthgren

Valberedning

--todo--

Lisbeth Reidefors

Revisor

--todo--

Göthe Vidén

Valberedning

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 29 september 2020