Kontakta oss

Kerstin Ahlgren

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Anders Ahrel

Revisor

Lars-Åke Dammström

Webbredaktör

Kerstin Forsberg

Folkhälsa/Friskvård

Jan-Ove Jönsson

Medlemsregisteransvarig CU

Bernt Larsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Karl-Arne Löthgren

Valberedning

Lisbeth Reidefors

Revisor

Per-Olof Edstam

Resor

Ann-Gret Lundqvist

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Håkan Ahlgren

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Gullan Bergdahl

Valberedning ordförande,Valberedning

Alf Thunberg

Valberedning