Kontakta oss

Kerstin Ahlgren

Valberedning

Anders Ahrel

Revisor

Elias ben Salem

Webbredaktör

Lars-Åke Dammström

Webbredaktör

Kerstin Forsberg

Folkhälsa/Friskvård

Jan-Ove Jönsson

Medlemsregisteransvarig CU

Bernt Larsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Karl-Arne Löthgren

Valberedning

Lisbeth Reidefors

Revisor

Göthe Vidén

Valberedning

Gunnel Dahlqvist

Folkhälsa/Friskvård

Per-Olof Edstam

Resor