Om föreningen

SPF Seniorerna Degerfors

SPF Seniorerna Degerfors


Vår förening har ca 100 medlemmar och årsavgiften är 250 kr.
Lokala frågor som gäller pensionärer försöker SPF påverka via KPR (kommunala pensionärsrådet där kommunens tjänstemän och pensionärerna träffas regelbundet).
Som medlem får kan Du rabatt vissa försäkringar och rabatt på SJ. Vi har månadsmöten som innehåller aktuell information, oftast någon underhållning samt "fika". Vidare har vi studiecirklar samt kortare resor i buss eller samåkning i bilar. Se vidare under aktiviteter.
Vi tror att gemenskapen i föreningen med dess utbud aktiviteter bidrar till att öka livskvaliteten.


Föreningen önskar Dig välkommen.