Styrelse och funktionärer

Styrelse 2019- 2020

  • Styrelsen 2019

Den nya styrelsen som valdes för 2019

Främre raden från vänster: Annika Gunnarsson, Ingrid Gustafsson, Outi Nordström, Marianne Isaxon

Bakre raden från vänster: Anders Nyström, Birgitta Uske, Ingrid Gustavsson, Margaretha Falk, Börje Asplund, Rosa Lind

Styrelsen till årsmötet 2020

Ordförande: 
Ingrid Gustafsson
070-280 61 63 Ingrid.gustafsson1@comhem.se

Vice ordförande:
Anders Nyström
070-591 86 34 anders.solbacken@telia.com

Kassör och Medlemsregister:
Annika Gunnarsson
019-611 55 09 annika_gunnarsson45@hotmail.com

Vice kassör och Medlemsregister:
Margaretha Falk
073-326 83 35

Sekreterare:
Ingrid M Gustavsson
070-845 04 46
ingrid.solbacken@telia.com

Vice sekreterare,
Marianne Isaxon
070-885 78 00 m.isaxon@telia.com

Övriga styrelseledamöter
Birgitta Uske 070-208 14 62
birgitta.uske@telia.com
Outi Nordström 070-510 98 61
outi.nordstrom@gmail.com
Börje Asplund 070-639 45 62
asplund.borje@telia.com
Rosa Lind 070-541 58 16 rosa.lind@comhem.se

Programgrupp:

Ingrid Gustafsson
Anders Nyström
Marianne Nyström (Ej styrelsemedlem)
Lilian Rosegren (Ej styrelsemedlem)

 

 

 

Friskvård / Kultur:
Börje Asplund
Marianne Isaxsson
Outi Nordström
Birgitta Uske

Arbetsutskott:
Ingrid Gustafsson
Anders Nyström
Annika Gunnarsson
Marianne Isaxsson
Ingrid Gustavsson

Revisorer:
Ulf Grell 019-25 42 60
Bengt Anhammer
Ersättare: Björn Sandahl

Valberedning: Styrelsen

Aktivitetsgrupper:
Bowling: Lena och Alf Åstholm 019-20 15 91
Bridge: Anders Edgren 070-570 51 61
Hemsida : Rosa Lind 070-541 58 16
Hörselombud: Christer Lindman 076-802 56 17
KPR: Ingrid Gustavsson 070-280 61 63
LPR öster: Marianne Isaxon 070-885 78 00
Mattcurling: Gun Einarsson 076-024 67 25
Program/Resegrupp: Ingrid Gustafsson, sammank 070-280 61 63
Marianne Nyström 070-837 57 88
Lilian Rosengren 070-293 30 31
Annika Thornell 070-994 08 43
Anders Nyström 070-591 86 34
Trafik/Säkerhet: Håkan Einarsson 076-024 67 23