Månadsmöten  under hösten 2020

Månadsmötena under hösten är tillsvidare inställda pga. pågående Corona pandemi. Vi återkommer med löpande information om det sker förändringar under hösten.