Oktobermötet på nytt

Vi påminner om oktobermötet den 19/10 kl 15.00 på Församlingshemmet.