JulkonsertJulkonsert med Linde Symphonic band

Vill med det här hälsa alla inom SPF Seniorerna välkomna till en julkonsert
med Linde Symphonic Band + solist nu på söndag.
 
Lindeskolans aula
Söndag 11 december
Kl. 15:00
Gratis entré (frivillig gåva vid utgång).
 
Vänligen
Olle Lindberg
Linde Symphonic Band