Månadsmötet April

Månadsmötet April 2022 hölls på Församlingshemmet med gäster Inger Ivarsson och Kristina Utter som underhöll med sång och musik