Bilder från Löamötet

Håkan Drugge har bidragit med en mängd bilder från mötet i Löa