Kallelse Årsmöte

Årsmöte 2021 den 26/2

På grund av den rådande pandemin kommer årsmötet 2021 att gå till på ett helt annorlunda sätt. Detta stöds av SPF centralt.
Under vecka 2 kommer SPF-Nytt nr 1 att distribueras. SPF-Nytt innehåller förslag på årsavgift för 2022 samt olika poster i styrelsen, kommittéer mm.

Vad gäller årsavgiften fastställs denna på detta årsmöte för år 2022. Styrelsens förslag är att den ska vara 275 kr. Av dessa 275 kr går 165 kr till SPF centralt, 45 kr till distriktet kvar till vår förening blir 65 kr. Senast höjde distriktet sin avgift med 10 kr vilket direkt märks för oss.

Föredragningslista, revisorernas berättelse, ekonomisk rapport för 2020, budget för 2021, verksamhetsberättelse kommer att ligga på hemsidan.
Om du saknar tillgång till vår hemsida och vill ha ut någon av dessa rapporter i pappersformat, kan du vända dig till antingen Arne Andersson eller Krister Hedman, se nedan. Detta gäller tidigast den 12/2.

För att du som medlem ska kunna göra din röst hörd har du möjlighet att skicka brev, maila eller ringa till två medlemmar i styrelsen som den 26/2 tar upp de inkomna ändringsförslagen. Detta är möjligt fram till den 26/2 kl 14.00.

Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 1 feb 2021 för att behandlas den 26/2.

De medlemmar som tar emot ev ändringsförlag är Arne Andersson, arneleander@telia.com, 070-556 77 67 samt Krister Hedman, krister.hedman@telia.com, 070-624 86 10.

Föredragningslistan till årsmötet 2021 finns under Möten, Årsmöte 2021 på vår hemsida.