Januarimötet

Januarimötet den 19/1 kl 14.00 på Församlingshemmet