Decembermötet

Decembermötet hölls med sång av Curt-Ola Lindgren, allsång och julgröt