Uppföljning av trafikmöte

Uppföljning av mötet med kommunens trafikansvarig

 

I augusti-numret av SPF-Nytt berättade vi om en träff med Lindesbergs kommuns trafikingenjör Håkan Blaxmo. Här följer en uppföljning.
Trafikmätningen på norra delen av Kungsgatan som var utlovad, har ännu inte utförts. Detta beror enligt uppgift på att dels hade man krångel med apparaturen, dels fanns behov att göra trafikmätningar på fler håll.
Nästa steg för att underlätta för gående att korsa Kungsgatan till och ifrån Nya Ågården är att bygga ett förhöjt övergångsställe. Innan man verkställer en uppbyggnad, vill man lägga ut lösa "limpor" för att testa om det hjälper att få ner hastigheten. Innan något av detta kan utföras ska trafikmätningen enligt ovan först göras.
Utläggning av "limporna" kan inte göras på vintern p.g.a. snön. Följaktligen kan prov med "limpor" ske tidigast i vår.
Den flyttbara hastighetsskylten har varit uppsatt på Kungsgatan några dar, men flyttades därefter till ny "fartsträckor" i kommunen. Kommunen äger endast en skylt. De flesta bilister reagerar på skylten som visar hur fort man kör, men tyvärr inte alla.
Man har lovat att skicka ut parkeringsvakter för att åtgärda problemet med långtidsparkeringar på norra Kungsgatan. Tyvärr har kommunen endast tillgång till parkeringsvakt 10 tim/vecka för hela Lindesbergs kommun.
Tankar finns hos trafikansvariga att se över gång och cykeltrafik på Strandpromenaden. Den är för smal för att separera gående och cyklande, varför den långsiktiga lösningen kan bli att förbjuda cykeltrafik på Strandpromenaden. Detta kan bara göras efter att man ordnat cykelbanor längs Kristinavägen. Idag måste cyklande korsa Kristinavägen flera gånger, vilket ju är helt förkastligt på en huvudled.
Det planeras att göra Kristinavägen mellan Wienerkonditoriet och Flugparken till ett gångfartsområde, vilket beräknas vara klart 2023.

Lars Idstam
Trafikombud för SPF-Seniorerna Lindesberg