SPF_Promenad

  • De tappra

Varje måndag kl 10.00 samlas de som vill vandra tillsammans med Gun Smeds vid Gröna Bron eller annan plats som man får läsa om i NA.

Bilderna har tagits av Anita Lindgren.

Svampar lär finnas i skogen!!!!!