Medlemsavgift 2018 information

Inbetalningskort för 2018 kommer i slutet av januari. Avgiften ska vara betald under februari. Inbetalningskortet skickas ut centralt numera eftersom vi gått över till central uppbörd. SPF centralt svarar för allt sådant.