Vårprogram 2022

Alla aktiviteter äger rum i Tallbackskyrkan, Åsbro, kl 14.00, om inget annat anges.

Torsdag 20 januari     Irene Rosell berättar minnen från sitt polisliv. På grund av det  INSTÄLLT!!!               ökade smittoläget med avseende på Corona är detta möte                                           INSTÄLLT!!!

Torsdag 17 februari     Årsmöte. Föreningen bjuder på kaffe och semla.
 
Torsdag 17 mars         Fredrik Pettersson, Fonus, Kumla. Innan någonting händer -
                                    om testamente 

Torsdag 21 april          P A Strömberg berättar om spännande delar av världen och
                                    visar bilder

Torsdag 19 maj          Per Björk står för underhålllningen och leder ett musikquizz.
i Bergsgården,
Närkesberg

Tag gärna med lotterivinster! Du som har med en lotterivinst får en extra åra och föreningen bjuder på ett extra fint första pris  Föreningsinformation lämnas vid varje möte. Vi fikar tillsammans innan vi skiljs.

Programmet kommer eterhand att kompletteras med utflykter och andra överraskningar.

Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.