Höstprogram

Samtliga möten äger rum i Tallbackskyrkan, Åsbro, kl 14.00, om inte annat anges.

Torsdag den 25 augusti     Friskvårdsdag, svampplockninng. Ta med fika!
Motorp

Kvarngården.                    Hjärnkoll. Örebrodistriktets uttagstävling inför förbundets      Kumla                              tävling  i höst. Ett lag från föreningen är anmält. Om
                                          ytterligare intresse finns, kontakta Elisabet Hellzon
                                          före den 16 augusti, mobil 070-593 34 77 eller                                                              elisabet.hellzon@gmail.com. Lagen skall bestå av
                                          minst  tre personer.

Torsdag den 22 september Irene Rosell. Minnen från ett polisliv.

Torsdag den 20 oktober      Owe Danielsson kåserar.

Torsdag den 17 november  Julpyssel

Torsdag den 15 december   Julbord. 
Golfklubben, Åmmeberg


Samtliga möten äger rum i Tallbackskyrkan, Åsbro, kl 14.00, om inte annat anges.

Tag gärna med lotterivinster! Du som har med en lotterivinst får en extra åra och föreningen bjuder på ett sjusärdeles fint första pris  Föreningsinformation lämnas vid varje möte. Vi fikar tillsammans innan vi skiljs.

Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.