Höstprogram 2021

Planerade programpunkt: Kl 14.00 i Tallbackskyrkan om inte annat anges.                                                                                      

                                
Torsdag den 18 november     Helena Lenke-Pahlberg, Patientnämnden, informerar
                                               om nämndens verksamhet.

Torsdag den 9 december       Ove Danielsson berättar om sitt liv och verksamhet på
                                               NA

Torsdag den 16 december      Julbord på Hetell Norra Vättern

 

Möteslokal är Tallbackskyrkan om inte annat sägs och mötena startar kl 14.00.