Referat från månadsmötet de 24 april.

SPF Seniorerna Kamraterna hade den 24 april sitt månadsmöte på Adolfsbergsgården. 

Ordföranden Lars Göran Bergman hälsade 100 medlemmar välkomna samt vår underhållare Håkan Isacsson.

En liten film om var vi bjöds på klicka på pilen så startar filmen.