Sista Hemesteraktiveteten för 2022

Tisdagen den 26 juli gick femtiofyra seniorer från olika föreningar i distriktet ombord på M/S Gustaf Lagerbjelke för en dagstur till Hjälmaredocka.

Vi hälsades välkomna ombord av Kapten Janne och hans medhjälpare och det var också Janne som guidade oss under hela resan 

Under båtfärden fick vi uppleva Örebro kanal, två slussar , Svartån och Hjälmaren med Hemfjärden, Mellanfjärden och Storhjälmaren. Vi fick också en tur på Hjälmare kanal, som är Sveriges äldsta farbara kanal,

och fick se den vackraste delen av den. Under båtturen, vars mål var Hjälmaredocka i Arboga, serverades en god lunch, fisk eller kött, med kaffe och kaka som avslutning.

Bild. Nils Bengtsson Text Lena Wiklander.