Måndagen den 25 april kl 13.30

Månadsmöte

Information om Nyckelfonden, som är
en stiftelse för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Annica Rosdahl från Nyckelfonden berättar om fondens syfte, utveckling och hur insamlade medel används och hur vi alla kan bidra till fondens ekonomiska utveckling.