Sista måndagen i månaden kl. 13.30 har vi månadsmöten.

Vi har i regel våra möten sista måndagen i månaden. Mötesplats är Adolfsbergsgården bakom ICA Parken, om ej annat anges. Program för mötena, som arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, annonseras i NA under Föreningsnytt samt via mail, sms, SPFappen och på hemsidan till alla medlemmar.
Månadsmötet kostar 50 kr för kaffe med tilltugg, lotter 5 kr st. Du kan betala med kort (enkelt att blippa på kortläsare), swish och kontant.
På samtliga möten finns skrivtolk beställd.

Foto H Emanuelsson