Sista måndagen i månaden kl. 13.30 har vi månadsmöten.

Vi har i regel våra möten sista måndagen i månaden klockan 13.30. Mötesplats är Adolfsbergsgården bakom ICA Parken, om ej annat anges. Program för mötena, som arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, annonseras i NA under föreningsnytt samt via mail, sms, SPFappen och på hemsidan till alla medlemmar. Månadsmötet kostar 50 kr för kaffe med tilltugg och 3 åror med 9 vinstchanser kostar 15 kr. Betala helst med kort eller swish. På samtliga möten finns skrivtolk beställd.               

Nu kan du betala din medlemsavgift med e-faktura

Foto H Emanuelsson