Mötesanteckningar Gunilla Hedqvist


Månadsmöte 28 mars.

Mötesantekningar Gunilla Hedqvist årsmötet 2022-02-28

Mötesanteckningar 2020-01-27                                                                            Klicka på länken och se Gunilla Hedqvists anteckningar. 

Mötesanteckningar Mötesanteckningar 2020-09-14

Månadsmöte/tipspromenad för SPF Seniorerna Kamraterna i Brunnsparken

Klicka på länken och se Gunilla Hedqvists anteckningar.

Månadsmöte den 27 september 2021

Månadsmöte den 25 oktober 2021