Folkhälsovecka den 16 - 20 maj 2022

I maj är det för andra gången dags för SPF Seniorerna Kamraternas Folkhälsovecka. Under denna vecka vill vi inspirera till aktivitet och rörelse och öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv och åldrande.