NA den 7 december

NA den 7 december

Mer lätt läst hä

SPF Seniorerna Kamraterna Örebro. Föreningen hade den 29 november sitt månadsmöte på Adolfsbergsgården. Ordförande Lars Göran Bergman hälsade 90 medlemmar välkomna. Många nya medlemmar kom och blev extra välkomnade. Dagens musikunderhållning bestod av fyra glada gossar och en kvinna. De kallar sig ”Playin’ 4 fun” De öppnade glatt med ”Jazzbacillen”. Fortsättningen innehöll bland annat romantik som ”Just a pretty walk with thee”, gospel som ”Fly away” och ”Ovan där” och mer jazz som ”Autumn leaves”. Härlig stämning med ett trevligt och glatt gäng musikanter. För övrigt fanns i gänget Tommy Haglund som tillsammans med Kenneth Lundbom startade Örebros första rockgrupp.
Så fick vi extra gott till kaffet denna måndag. Lars Göran pratade om covidpassen. Nästa möte blir vi säkert över hundra personer varför det behövs covidpass. Vi delade ut blanketter för ansökning av covidpass (till de som inte skaffat pass). Efter lottdragningen visade det sig att några gick hem med en, två eller tre vinster. Nästa möte den 13 december, Lucia.