Årsmöte 28 Februari 2022

Mer lättläst här.

ÖREBRO
SPF Seniorerna Kamraterna hade årsmöte den 28 februari i Adolfsbergsgården. Det kom 120 medlemmar. Till mötesordförande valdes Nils Bengtsson och till sekreterare valdes Christina Hjort Aronsson. Vi började med parentation. Till musiken Koppången läste Gunilla Hedqvist namnen på de Kamrater som lämnat oss under 2021.
Efter årsmötesförhandlingarna består styrelsen av Lars-Göran Bergman, ordförande, Christina Hjort Aronsson, sekreterare, Kristina Jedberger, kassör, Hans Emanuelsson, Lena Wiklander, Gunilla Hedqvist samt nyval i styrelsen Göran Gustavsson. Nils och Christina fick var sin blomma som tack för förhandlingarna.
Så fick vi kaffe och god semla. Dessutom startade vår underhållningsgrupp med ”Sommar, sommar ,sommar och sol”. Det var Karlstadsprofilerna Bengt Alsterlind, Ingvar Karlsson och Anders Kyrkander. De sjöng låtar av Sven-Ingvars och fortsatte med ”Vid din sida jag önskar att jag finge gå”. Bengt berättade roliga historier mellan låtarna. ”Fröken Fräken” och ”Min gitarr” har Tore Skogman skrivit texterna till. De avslutade med ”Kristina från Vilhelmina”. Det var härligt!
Lotterivinsterna hade blomtema med vackra arrangemang. Kaffegruppen fick årets tackblomma.