Månadsmöte 26 september

Mer lättläst här.

SPF Seniorerna Kamraterna Örebro: SPF Kamraterna hade månadsmöte måndagen den 26 september i Adolfsbergsgården. Ordförande Lars Göran Bergman hälsade 80 medlemmar välkomna. Vi hade bjudit in Missing People att berätta om organisation och deras arbete. Dennis Storm från Örebrosektionen kom. Han berättade att organisationen bildades i Göteborg 2011. Man skulle hjälpa till att söka efter människor som försvunnit. Organisationens devis är ”Ingen ska försvinna utan att hittas” . Det går dock tyvärr inte alltid.
2012 bildades örebrosektionen. Idag vet vi att det finns 25 lokalavdelningar, 4000 medlemmar och 70 000 sökare. Sökare måste vara 18 år. Vid fysiska sökningar följer vi LSO ”Lagen om skydd mot olyckor” och följer polisens order. Vi behöver alltid polisens godkännande och vill helst ha två anhöriga med. För sökningar i Örebro med omnejd har man sökare, hundekipage, skotrar, båtar och drönare. Vi har också en bra poliskår. Mycket mer fick vi veta och det var intressant.
Gott kaffe och goda bullar fick vi sen. Så prövade vi för första gången Hans nya lottsystem ”Årorna” och lät slumpen avgöra vem som vann fina blommor. Lars Göran avslutade och påminde om att nästa möte den 31 oktober blir det mannekänguppvisning.