Hedersmedlem i Kamraterna.

NA artikel 16 januari.

Mer lättläst här.

Mats Otterström fick ett hedersdiplom den 7 januari, som bevis på att han då blev hedersmedlem i SPF Seniorerna kamraterna. FOTO: PRIVAT

ÖREBRO
SPF Seniorerna kamraterna. SPF Kamraternas styrelse samlades den 7 januari 2021 i det fina SPF-huset i Lindhult. Det huset som Mats en gång i tiden arbetade hårt för att det skulle byggas.
Vår uppgift var att överlämna ett hedersdiplom till Mats Otterström, som då blev hedersmedlem i Kamraterna. Som nybliven pensionär 1992 gick Mats med i Kamraterna i Adolfsberg. Han blev snart invald i styrelsen som vice ordförande. Under 2004–2007 var Mats dessutom ordförande i Örebrodistriktet och efter den tiden var han kvar som styrelseledamot i många år. I Kamraterna blev Mats ordförande 2010–2011. Under sin tid i Kamraterna har Mats ansvarat för medlemsregistret. När det nya medlemsregistret "Miriam" skulle installeras var Mats, för förbundets räkning, bollplank mot hela landet. Mats har varit med på fyra SPF-kongresser. 2002 i Skellefteå, 2005 i Visby, 2008 i Örebro, där Mats naturligtvis var "Kongressgeneral" som fick logistiken att fungera, och 2011 i Ronneby. Mats fru Siv har också varit aktiv i Kamraterna som mångårigt friskombud. Gemensamt ordnade de under många år föreningens vandringar höst och vår.
Vi tackar Mats för allt arbete han lagt ner i vår förening, för alla trevliga sammankomster, och resor.