Bra artikel i Expressen 30/8

SPF Förbundsordförande Eva Eriksson

Mer Lätläst Här

Sluta stuva undan oss äldre – börja smittspåra

Att fortsätta isolera 1,6 miljoner människor fyllda 70 år och från myndigheter och regerings sida nonchalera vår situation och vår roll i samhället är en ohållbar strategi. Lyssna på WHO som lyfter fram smittspårning, skriver Eva Eriksson.
Vi seniorer accepterar inte längre att placeras i skuggan under pandemin. Nu måste regeringen och Folkhälsomyndigheten sätta oss i centrum för coronastrategin tillsammans med övriga riskgrupper. Det går inte att stuva undan en stor grupp människor på obestämd tid – det är nog nu!
Vi upplever att seniorers roll i samhället har osynliggjorts under pandemin, och ställer oss frågan var äldrerespekten i Sverige har tagit vägen? Varken ansvariga myndigheter eller politiker verkar ta riskgruppernas situation på allvar. Till vår kännedom finns inget annat land i Europa där seniorers liv inskränkts så mycket under pandemin.
I mars månad visste vi och omvärlden för lite om smittrisker, effektiva åtgärder och sjukdomsförlopp. Vi hade förståelse för att riskgrupper då rekommenderades att begränsa fysiska kontakter och hålla oss hemma. Dessa råd har vi följt, trots farhågorna kring att jämställa en frisk 70-åring med en multisjuk 90-åring.
Långvarig isolering och betydande inskränkningar av människors frihet medför allvarliga hälsorisker samt stora kostnader på sikt. Det handlar om depression och ensamhet, ovisshet och oro, liksom risk för sjukdom.
Nu börjar sommaren gå över i höst, det blir allt svårare att umgås utomhus. Under samma tid har kunskap om smittspridning och åtgärder tillkommit, i exempelvis våra grannländer finns inte längre några begränsningar för riskgrupper. Ändå förväntas vi fortsatt isolera oss och ställa upp som om det vore en bagatell i sammanhanget. Det är en ohållbar hållning.

Det är därför dags att ändra fokus i strategin och sätta riskgrupperna i centrum. Smittspridningen måste tryckas ned. Noggrann och omfattande testning, smittspårning och isolering för alla åldrar måste fungera i hela landet, skötas av vården och inte överlåtas åt gemene man. Likaså bör alla som varit i kontakt med smittade stanna hemma. Vi får inte fuska oss igenom detta. Vi bör lyssna på WHO som lyfter fram smittspårning som en avgörande punkt för att minska smittan.
Besöksförbudet på särskilda boenden anser vi inte ska förlängas ytterligare, det finns nu utrustning och medel för att genomföra tillräckligt säkra besök även inomhus. Förbudet i sig utgör snart ett större hot mot äldres hälsa än covid-19 gör.
Utan ändrat fokus i strategin står vi inför risken att seniorer börjar tröttna på att fortsatt få ta den hårdaste smällen, och inte orkar följa rekommendationerna. Det måste undvikas. Bland yngre och medelålders sviktar motivationen att hålla i och hålla ut, och detta agerande påverkar vår frihet i allra högsta grad.
Alla måste nu uppmuntras att hjälpas åt och återigen bli bättre på att hålla avstånd och bry oss om varandra. Smarta lösningar som säkra transporter och särskilda arrangemang för riskgrupper behövs så att vi snart kan återgå till ett så normalt liv som möjligt. Alla tillfällen där man kan minska risken för smitta räknas: take away-kaffe, jobba hemifrån, handla mat online. Även små gärningar i vardagen spelar roll för oss i riskgrupp, tillsammans kan vi få ner smittspridningen.
Vi 70 år och äldre är dessutom inte en homogen grupp där alla kan behandlas över en kam. Idag vet vi tillräckligt mycket för att identifiera de grupper av äldre som verkligen är riskgrupper. Att fortsätta isolera 1,6 miljoner människor fyllda 70 år samt riskgrupper och från myndigheter och regerings sida nonchalera vår situation och vår roll i samhället är en ohållbar strategi.
Sverige kan bättre. Nu är det hög tid att agera kraftfullt och det är seniorernas tur att stå i centrum för den nya corona-strategin.

EVA ERIKSSON  Förbundsordförande SPF Seniorerna