Valberedning

SPF Seniorerna Kamraterna i Örebro

Valberedningen Ordförande:

Christer Johanson 

Tel: 019 24 61 30 

chyl.johanson@hotmail.se

Gunilla Petersson

Tel: 073 600 96 06 

 

lejonetnilla@gmail.com 

 

 

 

 

VI Söker om det fins någon som kan hjälpa Christer med att ha det här uppdraget. Hör av dig till ordförande Lars Göran Bergman