Styrelsen

SPF Seniorerna Kamraternas

Ordförande Lars Göran Bergman

073-360 14 35 

bolars74@gmail.com                                                                         

Vice.ordförande Lena Wiklander

070-672 32 92 

lenawiklander@telia.com 

Sekreterare Christina Hjort Aronsson

Vice. sekreterare Gunilla Hedqvist 

070-576 41 35 

hedqvistgunilla11d@gmail.com 

Kassör Kristina Jedberger 

073-045 72 23

jedberger@telia.com

Ledamot Göran Gustafsson           

070-359 23 22

goran915@telia.com

Ledamot Hans Emanuelsson

070-598 46 46 

hans.c.emanuelsson@gmail.com