Nya stadgar för alla i SPF Seniorerna från årsskiftet

Kongressen har fattat beslut om nya stadgar. De börjar gälla vid årsskiftet och tas bara upp som infopunkt vid föreningens årsmöte eller distriktets stämma.
Läs mer om nyheterna

Några av nyheterna är:

  • Utöver stadgarna kan man fatta beslut om arbetsordning, som komplement till stadgarna tex om hedersmedlem
  • Central uppbörd införs men med en mjuk övergång
  • Alla medlemsavgifter går till förbundet, som fördelar dessa efter att betalning inkommit från medlem. Föreningar kommer inte längre att debiteras för befintliga medlemmar som inte betalar sin avgift.
  • Fördelning sker också av nya medlemmar
  • I november skickas en avi ut till medlemmarna för kommande år med sista betalningsdatum 31 januari det år medlemsavgiften avser
  • Man kan vara stödmedlem – här gäller ingen ålder. Den som inte uppbär pension betalar 200 och den som kan bli ordinarie medlem betalar 400 kr
  • Distriktsstämma kan hållas varje eller vartannat år. Varje förening representeras av ett ombud plus det antal som stämman beslutar
  • Kongress hålls vart fjärde år mellan fysiska kongresser hålls en digital kongress
  • Förbundet kommer att ta fram en redigerbar fil så att föreningen kan fylla i sitt organisationsnummer och sitt namn

 

     De nya stadgarna finns att hämta på länken här