Medlemsansvarig

SPF Seniorerna Kamraterna i Örebro

Karin Wilde   

Tel. 070-316 86 38
Mail. karin.wilde@telia.com