Hörselombud i SPF Seniorerna Kamraterna Örebro

Lena Wiklander är vårt hörselombud

Hej!
Som nytillträtt hörselombud för SPF Kamraterna vill jag helt kort presentera mig för våra medlemmar.
Jag har arbetat med hörsel-och dövfrågor i drygt trettio år. Först som lärare och rektor på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och sedan på Stiftelsen Teckenspråkscentrum i Örebro.
Under senare år håller jag min kunskap vid liv genom att vara ordförande för Hörselskadades distrikt i Örebro län, ett av 22 distrikt i Sverige under Hörselskadades Riksförbund. I distriktet finns det tre föreningar, en i Örebro, en i Karlskoga-Degerfors och HRF Lekeberg.

Att man som senior börjar höra sämre är ganska vanligt. Av oss äldre som är mellan 65-74 år har var tredje en hörselnedsättning, mellan 75-84 år nästan hälften och över 85 år varannan enl. HRF:s siffror.
Om man märker att hörseln blir sämre följer här några tips på hur man kan gå till väga.

1. Gå in på hörsellinjen.se på nätet. Scrolla ner till Hörseltestaren och följ sedan anvisningarna. Märker man att man har svårt att höra vad som sägs(man testas i brus) finns mer hjälp att få.

2. Gå in på Audiologisk mottagning, Örebro på nätet. I högerspalten hittar man "Egen vårdbegäran i Örebro län". Gå vidare till blanketter för utskrift. Fyll i och skicka in till angiven adress på USÖ. Man kan också ringa USÖ:s växel 019-6021000 och för att bli kopplad till Audiologen.

3. Har man hörapparat och får problem med den ringer man 019-6021448 kl.07.45-09.00 för ett bokat besök. Jourmottagningen har nämligen stängt på grund av cov-19.

4. Skrivtolkning är en kostnadsfri tjänst för brukaren. Skrivtolkning sker från svenskt talspråk till svenskt skrivspråk. Tjänsten bokas hos Tolkcentralen 019-6024500. Tjänsten kan användas både individuellt, tex.vid läkarbesök, och i grupp, tex. på ett möte.
Jag är inte bra på hörapparater, men jag svarar gärna på andra frågor.

E-post: lenawiklander@telia.com
Mobilnr. 070-6723292

Lena Wiklander