Nu finns höstens program klart här på hemsidan, kommer hem till alla första veckan i juli

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till alla resor och aktiviteter inför hösten. Välkommen !

SPF Kamraternas programgrupp vill hälsa alla medlemmar och vänmedlemmar en fin och skön sommar.

Hälsningar Lars Göran, Gunilla och Hans