Månadsmöte den 24 april.

Månadsmöte
måndagen den 24 april kl. 13.30,
plats Adolfsbergsgården bakom ICA Parken.