Känner DU en NY Kamrat?

Känner DU en NY Kamrat?
Förbundet arrangerar en rekryteringstävling under oktober och november. Då gäller det att värva så många medlemmar som möjligt till sin förening.