MÅNADSMÖTE 2022-10-31 för SPF Kamraterna med en modevisning

Vice Ordföranden Lena Wiklander hälsade 130 medlemmar välkomna. Lena började med lite info från Läkemedelsdagen som Distriktet bjudit in till. Apotekare är väldigt kunniga på läkemedel. Läkemedel som inte passar ihop och läkemedels biverkningar kan du fråga apotekare om. De är oftast mer kunniga på läkemedel än läkarna. Äter du många mediciner har du rätt att få en genomgång med läkare en gång om året.

Viktigt att äldre äter ordentligt, fyra mål om dagen samt mellanmål, födan ska vara proteinrik. En halvtimmes promenad varje dag, måttligt alkoholintag.Vi har sökt pengar från Socialstyrelsen som vi hoppas att få. Pengarna ska gå till aktiviteter där det är lätt att träffas för gamla och speciellt nya medlemmar.

Läs hela reportaget med bilder och en liten film, klicka här