Kallelse till årsmöte 28 februari

Medlemmarna i SPF Seniorerna Kamraterna kallas härmed till årsmöte
måndagen den 28 februari 2022, klockan 13.30 i Adolfsbergsgården.