Vårutflykt till Sörön

Utflykt till Sörön för att se hur långt våren har kommit.

Torsdagen den 27 april kommer vi att göra en utflykt till naturreservatet Sörön. Vi träffas kl. 10.00 vid Restaurang Tomassino, Hjälmarevägen 65, Örebro för samåkning. Medtag fika.

Hoppas vi ses. Kontaktperson Majvor Hansen.